Home
Facebook Twitter

Informatieavond Windplan Groen 25 februari

Informatieavond Windplan Groen 25 februari Biddinghuizen - 11 maart 2019.  Dorpsbelangen en de Groep Verontruste Biddinghuizenaren Hoge Windturbines kijken terug op een goed bezochte informatieavond over de plaatsing van windturbines rondom Biddinghuizen.

Naast de woordvoerder van de Groep Verontruste Biddinghuizenaren kwamen ook de heer Wim Luijkx, namens Windkoepel Groen en de heer Job Fackeldey, gedeputeerde van de Provincie Flevoland aan het woord.

De woordvoerder van de Groep sprak, namens een aantal inwoners van Biddinghuizen, zijn bezorgdheid uit over een vijftal windturbines die dicht tegen de dorpskern Biddinghuizen aan zullen worden geplaatst. Vier van deze genoemde turbines komen op een afstand van minder dan 1000 meter van het woongebied van Biddinghuizen te liggen. Deze turbines hebben, en dat is een primeur voor Nederland, een tiphoogte van 250 meter.

De grootse zorg van de verontruste inwoners betreft wat dit gaat betekenen voor de leefbaarheid van ons dorp en welke directe schade of overlast dit ons als inwoners van Biddinghuizen zal geven.

Naast de ongerustheid van deze groep aangaande het aantasten van het bestaande leefmilieu, zijn zij deze avond ingegaan op vijf speerpunten welke, in hun ogen van essentieel belang zijn.

Dit zijn: slagschaduw, geluidsoverlast, horizonvervuiling, negatieve waarde onroerend goed en de gevolgen van calamiteiten bij de windturbines.

Deze speerpunten zijn verder uitgediept en worden zowel door de heer Fackeldey als de heer Luijkx als een zeer positieve inbreng gezien en daar wordt zeer zeker, voor zover het in hun macht ligt, naar gekeken. Naar een aantal zaken zoals slagschaduw en de verplichte signaallampen op de turbines wordt al gekeken. Onder horizonvervuiling valt o.a. ook slagschaduw. Wordt deze geconstateerd moeten de molens altijd stilgezet worden, de zgn. 0 -tolerantie. De op de molens aanwezige (verplichte) signaallampen moeten naar boven schijnen of dimbaar zijn. Er is ook een proef in Zeeland dat de lampen aangaan bij de nadering van een vliegtuig. Alles erop gericht om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Het zal niet zo zijn, volgens de heer Fackeldey, dat er windmolens kunnen worden verplaatst, omdat het plan als zodanig vast ligt en een wijziging hierop minstens twee jaar gaat duren.

Inmiddels is er al een vervolggesprek geweest tussen leden van de Groep, Windkoepel Groen en Dorpsbelangen. De afspraak is gemaakt dat de 5 genoemde kernpunten verder worden uitgediept en informatie wordt uitgewisseld. Hiervoor zijn vervolgafspraken gepland en er zal op korte termijn ook weer een informatieavond worden gehouden voor heel het dorp.

Dorpsbelangen Biddinghuizen

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© 2019 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat