Home
Facebook Twitter

Ledenvergadering Dorpsbelangen

Ledenvergadering Dorpsbelangen Biddinghuizen - 26 oktober 2021.  De Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen nodigt de leden van Dorpsbelangen Biddinghuizen van harte uit om aanwezig te zijn op de vergadering, die gehouden wordt op woensdag 10 november om 20.00 uur in De Binding in Biddinghuizen. Inloop vanaf 19.30 uur.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1.) Welkom
2.) Mededelingen
3.) Terugblik 2020
4.) Verslagen werkgroepen
5.) Financieel verslag 2020
6.) Kascomissie
Aftredend: Ashok Somai
Zittend: Annie van Tilburg
7.) Statutenwijziging m.b.t. WBTR
8.) Bestuurswisselingen
Het bestuur draagt de hieronder genoemde mensen voor en is daarvoor bevoegd. Ook kunnen 10 leden een voordracht maken. Een voordracht door tien of meert leden moet voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden gemeld.
Verkiesbaar voor de functie van bestuurslid: Joris Heemskerk
9.) Afscheid aftredende bestuursleden
10.) Rondvraag

PAUZE

11.) Centrumplan
12.) Zwembad
13.) 60 jaar Biddinghuizen
14.) Sluiting

De notulen van de vorige vergadering, de verslagen van de werkgroepen en het financieel verslag zullen bij de ingang van de zaal aanwezig zijn. U kunt dan een exemplaar meenemen. Ook kunt u het verslag vooraf per e-mail opvragen via secretariaat@dorpsbelangen.net.

Mocht u belangstelling hebben om deze vergadering bij te wonen maar nog geen lid van Dorpbelangen zijn, dan kunt u lid worden door het formulier in te vullen bij de ingang van de zaal.

Bron: BHZNet.nl
<< Terug naar overzicht
© 2022 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat