Home

Missie, visie en doelstellingen

Missie:

* Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen is een onafhankelijk klankbord voor inwoners in het dorp en het buitengebied van Biddinghuizen, als het gaat om (culturele) maatschappelijke vraagstukken

Visie:

* Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen streeft ernaar om de leefbaarheid in Biddinghuizen te behouden voor al haar inwoners, door transparant en toegankelijk te zijn.

* De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid proberen te vergroten door het organiseren van evenementen/activiteiten en de uitvoering van diverse projecten voor jong en oud

* Een verbindende factor zijn voor het dorp met gemeente, diverse instanties, organisaties en verenigingen.

Doelstellingen:

* Inwoners informeren als er nieuws is of binnenkomt welke interessant is voor Biddinghuizen.

* Het onderhouden van contacten met en het behartigen van de belangen van inwoners op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau.

* Inwoners hebben de kans om elkaar te ontmoeten en te ontspannen tijdens de aangeboden activiteiten.

* De saamhorigheid en betrokkenheid vergroten in het dorp.

* Vrijwilligerswerk stimuleren en behouden.
Facebook Twitter
© 2024 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat