Home

Wijkbuurtbeheer

In Biddinghuizen hebben wij inzake wijk- en buurtbeheer een zelfstandig wijkteam. Dit wijkteam valt onder Dorpsbelangen Biddinghuizen en kent een eigen secretariaat met als secretaris Corien op t Hof en voorzitter Gert Jan van Tilburg. Verder bestaat het wijkteam uit vertegenwoordigers van dorpsbelangen Biddinghuizen, woningbouwvereniging OFW, afdeling welzijn van de Meerpaal, Jeugd- en jongerenwerk van de Meerpaal, De wijkagent namens de politie en de gemeente Dronten.

Het wijkteam heeft een uitvoerende en signalerende rol. Door samen te werken wordt gezocht naar oplossingen voor problemen in jouw wijk. Daarnaast worden er acties georganiseerd zoals zwerfvuilacties, acties gericht op de hondenpoepproblematiek en diverse sport- en buurtactiviteiten zoals de burendag en het kerstboomfeest. In de signalering spelen de wijkteamleden een belangrijke rol.

Het wijkteam vergaderd met de frequentie van zes weken in de Binding. Doel van het wijkteam is om burgers meer ruimte en invloed te geven op hun directe leefomgeving. Het wijkteam wil door middel van communicatie en samenspraak de sociale cohesie verbeteren, aanwakkeren door projecten te initiëren. Deze projecten zijn er voor ouderen, jongeren of wijk en buurt. Ook hiervoor worden budgetten beschikbaar gesteld.  Bij veel van deze projecten was het Koetshuis het kloppend hart. Hiernaast worden ook zaken die bewoners belangrijk vinden, bijvoorbeeld ontwikkelingen die in de wijken en buurten gaande zijn en kansen die zich voordoen gesignaleerd.

WijkBuurtbeheer
Voorzitter: Gert Jan van Tilburg
Contact: wijkbuurtbeheer@dorpsbelangen.net

 

Facebook Twitter
© 2024 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat