Home

Privacy

AVG privacyverklaring
Privacyverklaring van Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen en Dierenpark de Scharrelberg

 
Dit is de privacyverklaring van Dorpsbelangen Biddinghuizen (en Dierenpark de Scharrelberg),  postadres Postbus 2 te 8256 ZG  Biddinghuizen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39032812.
 
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
 
Waarom zijn de persoonsgegevens van belang?
U heeft een overeenkomst met ons in de vorm van een lidmaatschap/vriendschap van Dorpsbelangen Biddingenhuizen/Dierenpark de Scharrelberg. Op basis van deze overeenkomst hebben wij persoonsgegevens van u. Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
De persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het verwerken van uw jaarlijkse bijdrage aan ons. Wij gebruiken ze ook om u onder andere door middel van een regelmatig verschijnende nieuwsbrief per e-mail te informeren over interessante ontwikkelingen en diverse van belang zijnde zaken die zich binnen ons dorp afspelen.
 
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Dorpsbelangen Biddingenhuizen/Dierenpark de Scharrelberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van wettelijke verplichtingen moeten de gegevens echter als onderdeel van de financiële administratie in ieder geval 7 jaar worden bewaard. 
 
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden?
Dorpsbelangen Biddingenhuizen/Dierenpark de Scharrelberg verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft het recht Dorpsbelangen Biddingenhuizen/Dierenpark de Scharrelberg te verzoeken om inzage te verschaffen in uw persoonsgegevens (tenzij Dorpsbelangen Biddingenhuizen/Dierenpark de Scharrelberg op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.
 
Beveiliging persoonsgegevens
Dorpsbelangen Biddingenhuizen/Dierenpark de Scharrelberg treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Minderjarigen
Indien een minderjarige zich wenst te registreren, dient hiertoe expliciete toestemming van de ouder(s) of voogd te worden verkregen.
 
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Dorpsbelangen Biddingenhuizen/Dierenpark de Scharrelberg. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Dorpsbelangen Biddingenhuizen/Dierenpark de Scharrelberg raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
 
Wijziging van het privacybeleid
Dorpsbelangen Biddingenhuizen/Dierenpark de Scharrelberg past haar privacybeleid indien nodig van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Dorpsbelangen Biddingenhuizen/Dierenpark de Scharrelberg er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.
 
Contactgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Dorpsbelangen Biddingenhuizen/Dierenpark de Scharrelberg wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar penningmeester@dorpsbelangen.net
 
Bezwaar
Indien u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, stuur dan een
e-mail naar algemeen@dorpsbelangen.net, waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u op zullen nemen.
 
Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 
Facebook Twitter
© 2024 Dorpsbelangen Biddinghuizen - Realisatie: BHZNet.nl - Nieuws uit Biddinghuizen en Sybit | Software op Maat

Realisatie: Sybit - Software op Maat